Drip Tips for KIWI.

1pc polycarbonate Drip Tip for KIWI – Kiwi Vapor.